090-205-0101 -

Văn phòng trung ương Đảng sử dụng hệ thống micro hội thảo có dây kỹ thuật số MCS-D với cấu hình 1 chủ tọa và 59 đại biểu. Các micro của dự án là các micro MCS-D 3023/3021. Với hệ thống 60 micro, hệ thống MCS-D sử dụng thêm 1 bộ nguồn mở rộng CA 4146. Hệ thống micro hội thảo MCS-D còn được tích hợp với hệ thống hội nghị truyền hình cung cấp các chức năng chuyên dụng như :
  • Camera có khả năng được kích hoạt (vị trí và nguồn phát gửi đến codec) theo vị trí microphone đang phát biểu. Chức năng auto-tracking
  • Chức năng điều khiển (tắt/bật mic, di chuyển camera) từ xa trong phòng kỹ thuật
  • Hình ảnh trên các màn hình tại phòng họp và hình ảnh gửi qua codec có thể chủ động được lựa chọn và chuyển đổi linh hoạt
Toàn bộ hệ thống được các kỹ sư của TLSC thực hiện đảm bảo truyền dẫn âm thanh an toàn với chất lượng âm thanh tốt nhất.
Một số hình ảnh lắp đặt thực tế :
1. Toàn cảnh phòng họp:
2. Chi tiết micro đặt bàn

3. Phần mềm điều khiển các chức năng chuyên dụng: