090-205-0101 -

Hệ thống hội thảo được văn phòng thành ủy Hải Phòng sử dụng là hệ thống micro hội thảo có dây Orbis với cấu hình 1 chủ tọa và 30 đại biểu. Các micro của dự án là các mciro Orbis MU 23/21 sử dụng cần micro cổ ngỗng Classic GM 314Q. Tại đây, để phục vụ cho các cuộc họp giao ban trực tuyến, hệ thống micro hội thảo Orbis được tích hợp với hệ thống hội nghị truyền hình cũng như các thiết bị âm thanh phụ trợ như loa, âm ly… Ngoài ra trong các sự kiện khác, hệ thống micro không dây kỹ thuật số OPUS 660 được sử dụng thêm với 2 micro không dây cầm tay. Toàn bộ hệ thống được các kỹ sư của TLSC thực hiện đảm bảo truyền dẫn âm thanh an toàn với chất lượng âm thanh tốt nhất. 
Một số hình ảnh lắp đặt thực tế:
1. Toàn cảnh phòng họp

2. Dãy micro lắp đặt trên bàn
Hoa Ban