090-205-0101 -

Hệ thống hội thảo được văn phòng thành ủy Đồng Nai sử dụng là hệ thống micro hội thảo không dây Quinta với cấu hình 1 chủ tọa và 39 đại biểu. Các micro của dự án là các mciro Quinta MU 23/21 sử dụng cần micro cổ ngỗng Classic GM 315Q. Tại đây, để phục vụ cho các cuộc họp giao ban trực tuyến, hệ thống micro hội thảo Quinta được tích hợp với hệ thống hội nghị truyền hình cũng như các thiết bị âm thanh phụ trợ như loa, âm ly…
Đặc biệt, trong phòng họp có 5 vị trí của hàng ghế chủ tọa được sử dụng hệ thống micro hội thảo Orbis với các micro Orbis MU 21, tích hợp với thiết bị hội nghị truyền hình để thực hiện chức năng auto-tracking, nghĩa là chủ tọa nào bấm nút bật micro thì camera của hội nghị truyền hình sẽ tự động chuyển đến vị trí của chủ tọa đó. Toàn bộ hệ thống được các kỹ sư của TLSC thực hiện đảm bảo truyền dẫn âm thanh an toàn với chất lượng âm thanh tốt nhất.
Một số hình ảnh lắp đặt thực tế: