090-205-0101 -

T_7_front
  • 4

MIX 10 NG2 230V Version

Mã sản phẩm: 721 077
Bàn trộn âm thanh 10 kênh Stereo
MIX 10 NG2 là bàn trộn 10 kênh stereo với 6 đường vào mic và 4 đường vào lines. Các tín hiệu đầu vào có thể được trộn thành một đầu ra chính và các nhóm phụ nên rất linh hoạt, thích hợp với các ứng dụng khác nhau. Hệ thống có thể điều khiển từ xa thông qua giao diện RS-232 bằng phần mềm đi kèm hoặc bằng hệ thống điều khiển bên ngoài. Bàn trộn 10 kênh MIX 10 NG2 thích hợp với hệ thống âm thanh trong phòng họp, khách sạn, hội trường đa năng, ...