090-205-0101 -

Bảo hành

Thông tin về chính sách bảo hành chúng tôi đang cập nhật, quý khách vui lòng quay lại sau

Tài liệu giới thiệu công nghệ và hệ thống âm thanh hội thảo

STT Tên File Loại file Tải về 1 Giới thiệu công nghệ Revoluto Slide giới thiệu .pdf 2 Hệ thống microphone hội thảo hữu tuyến MCS-D 200 Slide mô tả hệ thống .pdf 3 Hệ thống microphone hội thảo hữu tuyến ORBIS Slide mô tả hệ thống .pdf 4 Hệ thống microphone hội thảo vô tuyến QUINTA.pdf Slide mô tả hệ thống .pdf

Tài liệu kỹ thuật công nghệ và thiết bị

STT Tên File Loại file Tải về 1 Hướng dẫn lắp đặt microphone Slide hướng dẫn .pdf 2 Micro lắp sát mặt bàn Classis-BM Slide hướng dẫn .pdf

Firmware và phần mềm

STT Tên File Loại file Tải về 1 Steno-S 4 Demo Phần mềm demo .zip 2 Quinta System update 04-2017 Firmware .zip 3 MCS-D200_V00.71_e Firmware .zip