090-205-0101 -

Văn phòng Trung ương Đảng

Văn phòng trung ương Đảng sử dụng hệ thống micro hội thảo có dây kỹ thuật số MCS-D với cấu hình 1 chủ tọa và 59 đại biểu. Các micro của dự án là các micro MCS-D 3023/3021. Với hệ thống 60 micro, hệ thống MCS-D sử dụng thêm 1 bộ nguồn mở rộng CA 4146. Hệ thống micro hội thảo MCS-D còn được tích hợp với hệ thống hội nghị truyền hình cung cấp các chức năng chuyên dụng như : Camera có khả năng được kí

Thành ủy Đồng Nai

Hệ thống hội thảo được văn phòng thành ủy Đồng Nai sử dụng là hệ thống micro hội thảo không dây Quinta với cấu hình 1 chủ tọa và 39 đại biểu. Các micro của dự án là các mciro Quinta MU 23/21 sử dụng cần micro cổ ngỗng Classic GM 315Q. Tại đây, để phục vụ cho các cuộc họp giao ban trực tuyến, hệ thống micro hội thảo Quinta được tích hợp với hệ thống hội nghị truyền hình cũng như các thiết bị âm tha

Thành ủy Hải Phòng

Hệ thống hội thảo được văn phòng thành ủy Hải Phòng sử dụng là hệ thống micro hội thảo có dây Orbis với cấu hình 1 chủ tọa và 30 đại biểu. Các micro của dự án là các mciro Orbis MU 23/21 sử dụng cần micro cổ ngỗng Classic GM 314Q. Tại đây, để phục vụ cho các cuộc họp giao ban trực tuyến, hệ thống micro hội thảo Orbis được tích hợp với hệ thống hội nghị truyền hình cũng như các thiết bị âm thanh ph