090-205-0101 -

T_7_front
  • 4

MTS 67/3

Mã sản phẩm: 453 862
Đơn vị micro đặt bàn gồm đế và cần micro cổ ngỗng tĩnh điện (Condenser), vi xử lý điều khiển, chân cắm XLR-3 chấu đực (male)